STANOVALCI

Nudimo vam:

– Čiščenje odtočnih cevi.
– Čiščenje žlebov.
– Hišna popravila vseh vrst (vtičnice, popravila pohištva..)
– Čiščenje kletnih prostorov.
– Odvoz kosovnih odpadkov
– Urejanje okolice (košnja, sečnja…).
– Postavitev ograj, peskovnikov, klopi in igral.
– Montaža in popravila kovinskih ograj, kovinskih stopnic, stebričkov.
– Vzdrževanje vseh vrst kovinskih konstrukcij (čiščenje, barvanje, popravki…).
– Večja in manjša servisna ali obnovitvena dela v stanovanju.
– Barvanje in označevanje cestišč, parkirišč, ipd.
– Nudimo storitve pogodbenega hišnika.
– Nudimo fizično in strokovno pomoč pri prenovi stanovanj ali selitvah.